Please, place your quick order here!
SKU Quantity Article Name Cena Razem  
Usuń
Der Ausrüster 2017

odstapienie_od_umowy

1.             Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki. 
2.             W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a AWN24.PL zwraca należność towar oraz przesyłkę zgodnie z brzmieniem art. 33. Ustawy „o prawach konsumenta” z dnia 30 maja 2014.
3.            Konsument, odstępując od umowy może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik regulaminu.

4.            Konsument, powinien zwrócić towar zgodnie z brzmieniem art. 34. Ustawy „o prawach konsumenta” z dnia 30 maja 2014. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru, zgodnie z art. 34 ust. 2. Ustawy „o prawach konsumenta” z dnia 30 maja 2014.

5.            Adres właściwy dla zwrotów na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy to: AWN24 – ZWROTY, ul.  Zielona 6A, 84-312 Cewice.